KULTUR

My body my business

8. mars 2014; parolen ble nedstemt, sexarbeiderne og støttespillere ble jaget, og med politiets hjelp holdt adskilt fra Youngstorget og toget der titusen samlet seg med kvinnebevegelsen for å markere at kvinners råderett over egen kropp er ukrenkelig.