KULTUR

Rock-n-roll in India

Before the Christian missionaries from Europe came in with their hymns and violins from the turn of the 20th century, folk music was the dominant form in the Northeastern states.

My body my business

8. mars 2014; parolen ble nedstemt, sexarbeiderne og støttespillere ble jaget, og med politiets hjelp holdt adskilt fra Youngstorget og toget der titusen samlet seg med kvinnebevegelsen for å markere at kvinners råderett over egen kropp er ukrenkelig.