SAMFUNN

Fritz Moen

Hele historen om Fritz Moen er av en slik ultradimensjonen tragisk størrelse, at en sosialrealistisk regissør aldri noensinne kunne ha filmatisert det og kommet unna med story’n, uten å bli evig ironisert over i filmmiljøet.